Værktøj, terminologi og hukommelse

Vil du gerne opretholde en ensartet sprogbrug i dine tekster med henblik på at sikre en konsekvent firmaterminologi?

Så vil du måske have gavn af at implementere et oversættelsesværktøj med oversættelseshukommelser og termbaser kombineret med en sprogpolitik.

Fortæl mig, hvilke behov din virksomhed har, så vi sammen kan finde en løsning.

Oversættelsesværktøj

Oversættelsesværktøj, også kaldet CAT-tools (Computer-assisted translation tools), er ikke det samme som maskinoversættelse. Det er blot et værktøj, som translatøren kan bruge som hjælp i oversættelsesprocessen til at sikre korrekt og ensartet brug af terminologi. Det giver translatøren mulighed for at oprette oversættelseshukommelser og termbaser, som kan bruges som referencemateriale til fremtidige oversættelser og dermed sikre en konsekvent brug at termer på tværs af kundens materialer.

Jeg bruger flere forskellige værktøjer afhængigt af mine kunders præferencer og filformater (Word, pdf, Excel, InDesign).

Oversættelseshukommelser (Translation memories)

En oversættelseshukommelse, eller TM, er en database, som automatisk gemmer oversatte tekstsegmenter i oversættelsesprocessen.

Databasen gemmer udgangsteksten og oversættelsen i sprogpar, som kan genbruges i oversættelsen af fremtidigt materiale fra den samme kunde. Det giver også translatøren mulighed for at søge efter oversættelsen af et bestemt ord (concordance).

Termbaser

En termbase, eller TB, oprettes manuelt af translatøren, som kan tilføje enkelte termer før, under og sidst i oversættelsesprocessen. Translatøren kan også tilføje en definition og/eller grammatiske informationer for en specifik term.

Vi arbejder blandt andet i: