Transskribering, undertekster & voice-over

Oversættelse, lokalisering og versionering

Værktøj, terminologi & hukommelse

Transkribering, undertekster & voice-over

Korrektur, tilretning & kvalitetstjek

Sprogpolitik & firma-terminologi

Online-sprogkurser i spansk


Transskribering

Hvad er transskribering?

citationstegn Transskribering er en proces, hvor tale eller lyd konverteres til tekst. Dette kan hovedsageligt gøres på to måder: komplet eller som en ren tekst.
En komplet transskribering er, når lyd skrives ned ord-for-ord inklusiv al tale og samtlige lydeffekter, hvorimod en ren tekst-transskribering er en mere flydende tekst, hvor al udenomsstøj skæres fra.
I forbindelse med f.eks. et interview betyder en komplet transskribering, at tale såsom æh… øh… og ik’… samt lyde som f.eks. suk… host… og hmm alt sammen skrives ned og gengives i den skrevne teksten. I en ren tekst udelades dette og andet, som ikke er nødvendigt for forståelsen. Med andre ord så forskønnes teksten, så den er nemmere at læse, eller forkortes, hvilket især er nødvendigt i forbindelse med undertekster, hvor seerne skal have mulighed for at nå at læse dem.
Begge metoder er selvfølgelig tidskrævende, og 1 times lyd kan hurtig blive til 4 timers arbejde eller mere, alt afhængig af hvor hurtigt der tales, hvor mange der taler og hvor meget baggrundsstøj der er på lydfilen. Hvis lydkvaliteten er dårlig, kan det betyde, at skribenten skal lytte til samme sekvens om og om igen for at høre, hvad der bliver sagt.

Hvad bruges transskribering til?

citationstegn Transskribering bruges bl.a. i forbindelse med film, som skal tekstes og evt. oversættes efterfølgende. Men kan også bruges i forbindelse med interviews, retssager, møder, foredrag og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.

Hvad koster transskribering?

citationstegn Prisen afhænger af mange forskellige faktorer. Transskribering af 1 times lydfil kan variere meget og bestemmes bl.a. af:

  • lydfilens kvalitet
  • hvor mange der taler
  • baggrundsstøj
  • hvor tydeligt der tales
  • den type transskribering der ønskes
  • om teksten skal forskønnes og være grammatisk korrekt

Jeg kommer gerne med et uforpligtende tilbud. Alt materiale, du sender til mig, bliver behandlet med største fortrolighed og videregives ikke til andre uden forudgående aftale.

Undertekster

Hvad er undertekster?

citationstegn Der er to typer undertekster: Undertekster på samme sprog som det talte beregnet til døve og personer med nedsat hørelse og undertekster på et andet sprog end det talte.
Undertekster skabes ud fra den plads og tid, der er til rådighed til den enkelte undertekst. Ofte er det nødvendigt, at afkorte teksten, så den passer til tidsrammen. For det meste regner man med 35-37 tegn per linje og højest 2 linjer per undertekst. Tit og ofte betyder det, at der er brug for en del kreativitet for at få det rigtige budskab overført til underteksterne.

Voice-over (VOA/VOD)

Hvad er voice-over?

citationstegnVoice-over kan bruges i mange sammenhæng. Men bruges ofte i forbindelse med film, tv-programmer, dokumentarer og reklamer. Man ser ikke umiddelbart personen, som taler.
Det er vigtigt, at der bruges den helt rigtigt intonation og udtale samtidig med, at toneleje og den måde trykket lægges på ordene skaber stemningen. I en dokumentar er det f.eks. vigtigt, at stemmen er saglig og troværdig. I en reklame er det på den anden side vigtigt, at flere korte budskaber bliver formidlet på samme tid og på en måde, så målgruppens interesse for et givet produkt vækkes til live.

Jeg arbejder både som VOA (Voice Over Artist) og VOD (Voice Over Director).

Som VOA lægger jeg gerne stemme til film, dokumentarer, reklamer og lydbøger.

Som VOD er det min opgave at guide en VOA til at udtale og lægge tryk på ordene de rigtige steder for at få det ønskede udtryk f.eks. i forbindelse med indtalelse af reklamer.

Nedenfor kan du høre et eksempel på en lydbog.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Ved brug af hjemmesiden accepterer du brugen af cookies.  Læs mere