Værktøj, terminologi og hukommelse

Oversættelse, lokalisering & versionering

Værktøj, terminologi & hukommelse

Transkribering, undertekster & voice-over

Korrektur, tilretning & kvalitetstjek

Sprogpolitik & firma-terminologi

Online-sprogkurser i spansk


Vil du gerne opretholde en ensartet sprogbrug i dine tekster med henblik på at sikre en konsekvent firmaterminologi?Så vil du måske have gavn af at implementere et oversættelsesværktøj med oversættelseshukommelser og termbaser kombineret med en sprogpolitik.

Fortæl mig, hvilke behov din virksomhed har, så vi sammen kan finde en løsning. Send forespørgsel

Oversættelsesværktøj

citationstegn Oversættelsesværktøj, også kaldet CAT-tools (Computer-assisted translation tools), er ikke det samme som maskinoversættelse. Det er blot et værktøj, som translatøren kan bruge som hjælp i oversættelsesprocessen til at sikre korrekt og ensartet brug af terminologi. Det giver translatøren mulighed for at oprette oversættelseshukommelser og termbaser, som kan bruges som referencemateriale til fremtidige oversættelser og dermed sikre en konsekvent brug af termer på tværs af kundens materialer.
Jeg bruger flere forskellige værktøjer afhængigt af mine kunders præferencer og filformater (Word, pdf, Excel, InDesign).

Oversættelseshukommelser (Translation memories)

citationstegn En oversættelseshukommelse, eller TM, er en database, som automatisk gemmer oversatte tekstsegmenter i oversættelsesprocessen.
Databasen gemmer udgangsteksten og oversættelsen i sprogpar, som kan genbruges i oversættelsen af fremtidigt materiale fra den samme kunde. Det giver også translatøren mulighed for at søge efter oversættelsen af et bestemt ord (concordance).

Termbaser

citationstegn En termbase, eller TB, oprettes manuelt af translatøren, som kan tilføje enkelte termer før, under og sidst i oversættelsesprocessen. Translatøren kan også tilføje en definition og/eller grammatiske informationer for en specifik term.

Hvis man skal have gavn af et oversættelsesværktøj kræver det, at det vedligeholdes og opdateres, men så kan det også være til stor hjælp f.eks. i de tilfælde, hvor en virksomhed ofte foretager små rettelser til deres allerede eksisterende tekster. Ved brug af CAT-tools er det nemlig muligt at reducere omkostningerne for oversættelse væsentligt.


Vi arbejder blandt andet i:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Ved brug af hjemmesiden accepterer du brugen af cookies.  Læs mere