Kursusbetingelser og -vilkår

1.GENERELT

Disse forretningsbetingelser gælder ved køb af e-learning udarbejdet af: LINGO DIY under NPLtranslations, Biensvej 13, 4621 Gadstrup, CVR-nr.: DK35790284

NPLtranslations benytter webstedet https://www.npltranslations.dk/ til gennemførelse af kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med NPLtranslations om retten til adgang til et eller flere udvalgte kurser afholdt af LINGO DIY.

2.BETALING/TILMELDING

2.1          Brugeroprettelse

Før du kan tilmelde dig et kursus, skal du oprette en profil med dine personoplysninger.

Når dette er gjort, kan du i fremtiden blot logge ind ved at indtaste din e-mail og kode.

Dette giver dig adgang til dit personlige Dashboard hos NPLtranslations, som indeholder kursusoversigt, kursusbeviser, kursusmateriale, ordrehistorik, brugeroplysninger mm.

2.2          Tilmelding

Du kan tilmelde dig et kursus på vores website via menuen Onlinekurser – Lingo DIY.

Når du tilmelder dig et kursus hos NPLtranslations, indgår du en bindende aftale om deltagelse i et kursus. Alle aftaler/kontrakter indgås på dansk. Du kan udelukkende bestille kurser til dig selv og i dit eget navn.

Du vil efter tilmeldingen modtage en ordrebekræftelse/kvittering med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved oprettelsen af din profil. Du kan til enhver tid logge ind på din profil og se en oversigt over dine købte kurser. På denne profil kan du også ændre de personlige oplysninger, som du har meddelt NPLtranslations.

Du har kun adgang til onlinekurser i en begrænset periode efter købet. Hvis ikke andet fremgå af det enkelte kursus, vil denne periode være på 3 måneder. Men du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på en forlængelse.

2.3.1      Betaling

Betaling finder sted samtidig med tilmelding til et nærmere bestemt kursus. Benyttes onlinebetaling via ovenstående website, finder tilmelding og betaling sted samtidig. Online betaling foregår via Paypal for at sikre kursisten og NPLtranslations.

2.3.2      Betaling med faktura

Det er muligt at betale med faktura efter nærmere aftale på info@npltranslations.dk.

Der gøres opmærksom på, at enhver tilmelding er bindende og, at en manglende betaling medføre, at det pågældende kursus ikke vil være tilgængeligt.

2.4          Betalingssystem

Betalingssystemet lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er godkendt og certificeret af Paypal. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret forbindelse. Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

2.5          Behandling af personoplysninger

Med henblik på din tilmelding til et kursus indsamles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og virksomhed.

NPLtranslations er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

Oplysningerne behandles med det formål at kunne levere det aftalte kursus. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Dine oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter det tilmeldte kursus er blevet afholdt, med mindre der foreligger andre grunde til videre behandling af oplysningerne, eksempelvis hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, ønsker at blive kontaktet om andre kurser, ønsker at modtage materiale fra det tilmeldte kursus eller lignende.

Du kan til enhver tid, ved at rette henvendelse til NPLtranslations databeskyttelsesansvarlige udøve din ret til indsigt i, berigtigelse, begrænsning eller sletning af dine personoplysninger, din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet.

NPLtranslations databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på følgende mail: info@npltranslations.dk.

Du kan ligeledes til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over NPLtranslations behandling af dine personoplysninger.

Hos NPLtranslations anvender vi Google analytics med det formål at kende dig som kunde bedre. På den måde sikrer vi blandt andet, at du ikke bliver præsenteret for irrelevante oplysninger.

Hos NPLtranslations anvender vi cookies med det formål at gøre loginprocessen nemmere. Du kan dog let slette dine cookies. Du kan læse om cookies brugen af cookies på NPLtranslations hjemmeside her: https://www.npltranslations.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

2.6          Priser

Alle priser er dagspriser og er som udgangspunkt ikke pålagt moms efter gældende regler om moms på kursusvirksomhed. Kursusvirksomhed er derimod altid momspligtig, hvis den primært er rettet mod virksomheder og institutioner.

3.FORTRYDELSE

3.1          Fortrydelse af køb af videoer (online kurser)

Køb af adgang til videoer er bindende. Købet er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. NPLtranslations videoer er dog en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da du derfor kan påbegynde de onlinekurser (se videoerne) direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til disse videoer, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

3.2          Tvungen framelding

NPLtranslations kan til enhver tid framelde dig et kursus, som du ellers har tilmeldt dig. Det vil sjældent ske, men i dette tilfælde refunderes det fulde kursusgebyr inkl. eventuelle gebyrer jf. dog punkt 5.5.2. Dog refunderes beløbet ikke, hvis framelding sker pga. mistanke om deling.

4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

NPLtranslations forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt på den oven for angivne hjemmeside samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. NPL- og Lingo DIY-logoerne må kun anvendes efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra NPLtranslations. Hel eller delvis reference eller gengivelse af NPLtranslations materiale må kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra NPLtranslations.

Det af kursisterne modtagne kursusmateriale er personligt og må udelukkende benyttes til rent private formål.

5. KURSETS AFHOLDELSE

5.1          Ulovlig tilegnelse af kurset

Adgangen til et onlinekursus er personlig. Hvis en person uberettiget og uden tilladelse fra NPLtranslations bruger en anden persons adgang til et onlinekursus eller på anden vis skaffer sig uberettiget adgang til et kursus, medfører dette pligt til at betale det fulde eller forhøjet kursusgebyr til NPLtranslations uanset, om personen har deltaget i hele eller kun dele af kurset.

Sådan adfærd kan ligeledes være i strid med straffeloven og vil i så fald blive anmeldt til politiet.

5.2          Ret til at afvise kursister

NPLtranslations forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

6. KURSETS INDHOLD

På siden for tilmelding gives en vejledende kursusbeskrivelse. NPLtranslations kan ikke garantere, at alle punkter gennemgås lige detaljeret. Denne beskrivelse udgør kun udgangspunktet for kursets indhold og opbygning. Vi forventer, at alle kursister har læst kursusbeskrivelsen.

Utilfredshed med kursets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

7. ERSTATNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

NPLtranslations erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

NPLtranslations er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.

8. VIDEOER (ONLINE KURSER)

NPLtranslations videoer kan tilgås på websiden https://npltranslations.dk/

Det er en betingelse for købet og brugen af NPLtranslations Lingo DIY-videoer, at kunden accepterer følgende:

  • Videoerne købt af kunden er personlige og må alene benyttes af kunden selv i privat øjemed.
  • Kunden kan maksimalt være logget ind på én enhed (computer, tablet, mobil etc.) ad gangen.
  • En købt video er tilgængelig for kunden i en tidsbegrænset periode på 3 måneder beregnet fra købsdatoen, medmindre andet er angivet på kursussiden.
  • Kunden kan som standard se hver købt video maksimalt to gange*. Men kan anmode om forlængelse ved henvendelse til NPLtranslations.

Trafikken på kundens brugerkonto overvåges elektronisk for at undgå misbrug. Deles kundens brugerprofil/password med andre, vil det resultere i, at kundens adgang til videoerne bliver spærret, uden, at kunden har krav på kompensation.

*Denne foranstaltning er aktiveret for at undgå misbrug, da det er sjældent, at en kunde ser den samme unikke video fra start til slut mere end 2 gange. Hvis en kunde alligevel måtte ønske dette, og NPLtranslations ikke har nogen begrundet mistanke om misbrug, er NPLtranslations forretningspraksis dog – på kundens opfordring – at lukke op for yderligere adgang.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Ved brug af hjemmesiden accepterer du brugen af cookies.  Læs mere