Oversættelse, lokalisering og versionering

Oversættelse, lokalisering og versionering

Værktøj, terminologi & hukommelse

Transkribering, undertekster & voice-over

Korrektur, tilretning & kvalitetstjek

Sprogpolitik & firma-terminologi

Online-sprogkurser i spansk


Hvad er dine behov, og hvordan vælger du?

Det rette valg skal tage udgangspunkt i oversættelsens formål og beskaffenhed, i hvilken sammenhæng den skal bruges til at nå den ønskede målgruppe, og virksomhedens finansielle budget til formålet. Vælg den service, der matcher til dine behov. Oversigten nedenfor vil forhåbentlig hjælpe dig med at beslutte, om din tekst skal oversættes, lokaliseres eller versioneres.

Indhent tilbud

Oversættelse

Hvad er oversættelse? En meget stringent og enkel definition af, hvad oversættelse er, vil være:

citationstegn Den proces, hvorved en original tekst oversættes direkte til et andet sprog. Oversættelsen er en tro og præcis gengivelse af udgangsteksten og er grundlæggende en ordret fortolkning af udgangstekstens indhold. Udgangstekstens indhold, stil, grammatik og syntaks bibeholdes, i det omfang det er muligt, for at opnå en korrekt konstrueret tekst på målsproget, og uden nogen form for sproglig afvigelse eller kulturel tilpasning af indholdet i målteksten.

I visse tilfælde er en direkte oversættelse nok, hvis du kun har behov for at forstå teksten og ikke har brug for, at oversætteren bruger meget tid på målteksten. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge “Oversættelse”.

Lokalisering (L10n)

Hvad er lokalisering? For at definere, hvad lokalisering er, kan du sige at:

citationstegn Lokalisering er mere end en oversættelse, men mindre end versionering. Hvis din virksomhed gerne vil tiltrække kunder globalt, kan du nå ud til dine potentielle kunder på et givent udenlandsk marked ved at lokalisere din tekst til netop dette marked. I visse tilfælde kræver EU sågar, at du skal gøre dine tekster tilgængelige for dine kunder på deres eget sprog f.eks. i forbindelse med manualer, produktresumeer, sikkerhedsdatablade, tekniske datablade og varedeklarationer. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at lokalisere teksten fremfor bare at oversætte den. Dette afhænger af produktet, lokale bestemmelser og meget andet og kræver et tæt samarbejde mellem virksomheden og translatøren.

Versionering

Hvad er versionering?

citationstegn Versionering er en term, som især bruges af annoncører og marketingfirmaer. Her kombineres oversættelse med tekstforfatning. Versionering er en form for omskrivning og en mere kreativ og fri oversættelse.

Det er processen, hvorved et budskab tilpasses fra et sprog til et andet ved at fokusere på den ønskede emotionelle respons i stedet for selve teksten og dermed skabe en ny tekst, som vil vække de samme følelser og reaktioner hos en specifik målgruppe med et andet modersmål. Det er en “fri” fortolkning af udgangstekstens kernebudskab – hvor translatøren har frie tøjler til at bruge forskellige sproglige virkemidler, ordvalg, syntaks osv. uden nødvendigvis at forholde sig stringent til udgangsteksten, men dog uden at se fuldstændig bort fra hensigt, stil, tone og kontekst.

Hvis du skal konvertere videnskabelige eller meget tekniske tekster til et andet sprog til en professionel målgruppe, vil du højest sandsynligt vælge en direkte oversættelse . Men når du arbejder med mere nuancerede tekster, hvormed du vil formidle et budskab eller et brand, som det er tilfældet med markedsførings- og salgsmateriale herunder brochurer, annoncer, hjemmesider etc., så er versionering det rigtige valg. Versionering er også ideelt til sloganer, overskrifter, ordspil, talemåder og humor. Det er svært at oversætte denne form for indhold direkte og stadig opretholde deres mening og emotionelle hensigt.

Fortæl mig, hvad dit behov er, så jeg kan give dig en pris, der matcher dine specifikke behov.

Indhent tilbud

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Ved brug af hjemmesiden accepterer du brugen af cookies.  Læs mere