Transskribering, undertekster & voice-over

Transskribering

Hvad er transskribering?

citationstegnTransskribering er en process, hvor tale eller lyd konverteres til tekst. Dette kan hovedsageligt gøres på to måder: komplet eller som en ren tekst. En komplet transskribering er, når lyd skrives ned ord-for-ord inklusiv al tale og samtlige lydeffekter, hvorimod en ren tekst-transskribering er en mere flydende tekst, hvor al udenomsstøj skæres fra.

I forbindelse med f.eks. et interview betyder en komplet transskribering, at tale såsom æh… øh… og ik’… samt lyde såsom suk… host… og hmm altsammen skrives ned og gengives i den skrevne teksten. I en ren tekst udelades dette og andet, som ikke er nødvendigt for forståelsen. Med andre ord så forskønnes teksten, så den er nemmere at læse, eller forkortes, hvilket især er nødvendigt i forbindelse med undertekster, hvor seerne skal have mulighed for at nå at læse dem.

Begge metoder er selvfølgelig tidskrævende, og 1 times lyd kan hurtig blive til 4 timers arbejde eller mere, alt afhængig af hvor hurtigt der tales, hvor mange der taler og hvor meget baggrundsstøj der er på lydfilen. Hvis lydkvaliteten er dårlig, kan det betyde, at skribenten skal lytte til samme sekvens om og om igen for at høre, hvad der bliver sagt.

Hvad bruges transskribering til?

citationstegnTransskribering bruges bl.a. i forbindelse med film, som skal tekstes og evt. oversættes efterfølgende. Men kan også bruges i forbindelse med interviews, retssager, møder, foredrag og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.

Hvad koster transskribering?

citationstegnPrisen afhænger af mange forskellige faktorer. Transskribering af 1 times lydfil kan variere meget og bestemmes bl.a. af:

– lydfilens kvalitet
– hvor mange taler
– baggrundsstøj
– hvor tydeligt der tales
– type transskribering der ønskes
– teksten forskønnes og være grammatisk korrekt

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud. Alt materiale, du sender til os, bliver behandlet med største fortrolighed og videregives ikke til andre uden forudgående aftale.

Undertekster

Hvad er undertekster?

citationstegnDer er to typer undertekster: Undertekster på samme sprog som det talte beregnet til døve og personer med nedsat hørelse og undertekster på et andet sprog end det talte.

Undertekster skabes udfra den plads og tid, der er til rådighed til den enkelte undertekst. Ofte er det nødvendigt, at afkorte teksten, så den passer til tidsrammen. For det meste regner man med 35-37 tegn per linje og højest 2 linjer per undertekst.
Tit og ofte betyder det, at der er brug for en del kreativitet for at få det rigtige budskab overført til underteksterne.

Voice-over

Hvad er voice-over?

citationstegnVoice-over kan bruges i mange sammenhæng. Men bruges ofte i forbindelse med film, tv-programmer, dokumentarer og reklamer. Man ser ikke umiddelbart personen, som taler.
Det er vigtigt, at der bruges den helt rigtigt intonation og udtale samtidig med, at toneleje og den måde trykket lægges på ordene skabe stemningen. I en dokumentar er det f.eks. vigtigt,at stemmen er saglig og troværdig. I en reklame er det på den anden side vigtigt at flere korte budskaber bliver formidlet på samme tid og på en måde, så målgruppens interesse for et givet produkt vækkes til live.

Vi tilbyder voice-over til film, dokumentarer og reklamer, samt indtaling af lydbøger.